Festiwale polskiej kultury

Działania polegały na organizacji festiwali i koncertów, popularyzacji polskiego filmu, literatury oraz muzyki w jej licznych odmianach od klasyki polskiej przez jazz, muzykę sakralną, ludową po muzykę estradową i alternatywną. W ciągu roku odbyły się 33 imprezy, które stanowiły prezentację kultury polskiej w różnych jej odsłonach oraz posłużyły integracji miejscowych środowisk wokół konkretnych wydarzeń kulturalnych. Część festiwali zdobyła już renomę oraz międzynarodowy status, ponieważ są organizowane od kilku czy kilkunastu lat. Były to m.in.:

  • 24. Babie Lato Filmowe – festiwal filmowy o zasięgu międzynarodowym organizowany od 1993 roku przez Klub Kultury Towarzystwo Użyteczności Publicznej w Trzyńcu w głównej mierze dla publiczności polskiej na Zaolziu. Festiwal prezentuje dorobek filmowców z Polski, Słowacji i Czech, jest unikatową okazją do pokazania spektrum osiągnięć współczesnego kina polskiego w Czechach. Na 24. Festiwal, który odbył się 5–9 października 2016 r. złożyły się 23 projekcje filmów, w tym 12 filmów polskich. Częścią imprezy była również wystawa „Rysunków niepoważnych” Jacka Fedorowicza oraz koncert Piotra Bukartyka z kapelą. (Czechy)

  • V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach „O złotą wstęgę Solczy” organizowany przez Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Odbył się w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach 11–12 czerwca 2016 r. Wzięły w nim udział 23 chóry z Polski, Litwy i Białorusi. Każdy chór przygotował zróżnicowany program składający się z utworu wykonywanego w języku narodowym, pieśni sakralnej oraz utworu dowolnego. Z festiwalu zostało zrobione profesjonalne nagranie ścieżki audio z festiwalu, wykonano także drewniane statuetki, które tradycyjnie są nagrodami w konkursie. (Litwa)

  • XXIII Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą” od wielu lat organizowany przez Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. Festiwal w 2016 r. odbył się pod hasłem „W roku Henryka Sienkiewicza – śladami „Potopu” na Litwie” 29 maja–2 czerwca w Wilnie i na historycznej Laudzie z udziałem licznych gości z kilku krajów, nie tylko z Polski i Litwy. Byli wśród pisarze, publicyści, filmowcy. Festiwal zaowocował kilkoma publikacjami książkowymi. (Litwa)

  • IX Rocznik Koncertu Polskiej Muzyki Organowej organizowany przez Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjaciół na Słowacji. Koncert odbył się 16 października 2016 r. w Katedrze św. Emmerama w Nitrze. Wykonawcami byli: Marcin Jurczyk – organy, Patrik Pffeiffer – klarnet, Krzysztof Mucha – trąbka, oraz zespół „Ad libitum” z Krakowa. Zaprezentowano utwory wybitnych polskich kompozytorów. Było to ogólnodostępne wydarzenie, które zgromadziło liczną publiczność, zarówno polską, jak i słowacką. (Słowacja)