Pro Media – nowa jakość na Wschód

Projekt „Pro Media – nowa jakość na Wschód” jest kontynuacją dotychczasowych wieloletnich, działań Fundacji na rzecz utrzymania i wzmocnienia polskich mediów w krajach b. ZSRS i b. krajach demokracji ludowej. Od niemal 25 lat Fundacja systematycznie realizuje projekty na rzecz mediów polskich i polonijnych na Wschodzie. Skupia swoje działania na wspieraniu bieżącej działalności redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także redakcji portali internetowych. Stale realizuje szkolenia i warsztaty dla dziennikarzy, które mają za zadanie profesjonalizację mediów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych oraz podniesienie jakości przygotowywanych materiałów. W 2016 roku wsparcie uzyskało 36 redakcji w 9 krajach:

Czechy

 • Miesięcznik „Zwrot” – pismo o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym. Adresowany jest do członków Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, dostępny szeroko w kioskach na terenie Zaolzia. Pismo porusza tematy związane z życiem polskiej mniejszości na Śląsku Cieszyńskim i na terenie całej Republiki Czeskiej. Sporo miejsca zajmuje promocja kultury polskiej, informacje o istotnych wydarzeniach w Polsce oraz wydarzeniach dotyczących polskiej mniejszości mieszkającej w Czechach. Pismo utrzymuje bieżący kontakt z czytelnikami. Ważne miejsce w nim zajmują opinie i felietony;
  portale internetowe: www.glosludu.cz; www.zwrot.cz

 

Kazachstan

 • Kwartalnik „Ałmatyński Kurier Polonijny” wydawany od 2013 roku. Jest to pismo informacyjne, mające na celu relacjonowanie wydarzeń związanych z działalnością Polonii i Polaków, zwłaszcza w krajach Azji Centralnej, oraz z Polską. Obejmuje swoim zasięgiem teren południowej części Kazachstanu. Szerzy wiedzę z zakresu historii, języka i literatury, opisuje tradycyjne święta i obyczaje polskie, jak również sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce i Europie.

 

Kirgistan

 • Kwartalnik „Polonus w Kirgistanie” porusza tematy związane z życiem i działalnością polskiej mniejszości w Kirgistanie. W każdym numerze sporo miejsca poświęcone jest polskiej literaturze i historii;
 • Audycja radiowa „Radio Polonia” emitowana jest 1 raz w tygodniu (w sobotę o godz. 15.00, czas trwania emisji 15 minut), w języku polskim i rosyjskim. Raz w miesiącu nadawana jest w wersji polsko-kirgiskiej. Tematyka audycji dotyczy polskiej kultury, historii, literatury oraz wydarzeń z życia mniejszości polskiej.

 

Litwa

 • „Kurier Wileński” jedyny polskojęzyczny dziennik wydawany na obszrze dawnego bloku wschodniego, istniejący od 1953 roku;
 • „Tygodnik Wileńszczyzny” wydawany w Wilnie, z dodatkiem „Razem raźniej” i „Szara Lilijka”; szczególnie ważny w lokalnym środowisku, informujący na bieżąco o wydarzeniach z rejonu, skupiający środowisko profesjonalnie przygotowanych dziennikarzy. Pismo wydawane w języku polskim i litewskim;
 • Tygodnik „Nasza Gazeta” jest biuletynem informacyjnym Związku Polaków na Litwie, głównie pisze o życiu organizacji oraz społeczności polskiej na Litwie. Jest ogniwem łączącym struktury Związku działające na Wileńszczyźnie i całej Litwie;
 • Miesięcznik „Magazyn Wileński” to pismo społeczno-polityczne i kulturalno-literackie wydawane w Wilnie od 1990 roku;
 • Miesięcznik „Spotkania” o charakterze religijnym wydawany przez Parafię Ducha Świętego w Wilnie. Pismo ukazuje się od 1992 r.;
 • Miesięcznik „Soleczniki” wydawany przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie od 2009 roku. Adresowany jest do społeczności polskiej rejonu solecznickiego stanowiącej 80% całej ludności rejonu;
 • Kwartalnik „Znad Wilii” – magazyn społeczno-kulturalny, zawierający m.in dział naukowy, przekładowy, felietony, kronikę wydarzeń. Jest to pismo w znacznym stopniu międzyregionalne, poświęcające sporo uwagi także Łotwie, Białorusi, Ukrainie, obwodowi kaliningradzkiemu, Rosji;
  Rozgłośnia radiowa Radio „Znad Wilii” (103.8 FM), nadaje w promieniu 100 km wokół Wilna. Ponadto jest także w internecie, co sprzyja docieraniu do szerszego grona słuchaczy.
 • radio internetowe „Radio Wilno”;
 • program TV „Album Wileńskie” jest jedynym polskim programem telewizyjny na Litwie, zajmującym się najważniejszymi sprawami i problemami polskiej społeczności. Prezentuje Litwy wszechstronnie życie miejscowych Polaków, ich bogaty dorobek kulturalny, gospodarczy i społeczny. Składa się na niego cykl programów od informacji po reportaże, publicystykę i dokument filmowy;
 • Portal internetowy www.L24.lt jest to jedyny czterojęzyczny (w języku polskim, litewskim, angielskim i rosyjskim) internetowy portal społecznościowo-informacyjny, mający docierać do szerokich kręgów użytkowników;
 • Portal internetowy www.zw.lt rozgłośni radiowej „Znad Wilii” uruchomiony został w 2013 roku. Ma obecnie ok. 60 tys. użytkowników z całego świata. Ideą portalu jest zapewnienie maksymalnej interaktywności i dialogu z użytkownikami;
 • Portal internetowy www.wilnoteka.lt jest portalem multimedialnym z elementami telewizji internetowej; powstał na podstawie doświadczeń i archiwów polskiego studia TV w Wilnie. W ramach regularnej współpracy z Telewizją Litewską i z TVP na bieżąco relacjonuje życie społeczne, kulturalne, polityczne oraz gospodarcze Polaków na Litwie;
 • Warsztaty dziennikarskie w Wilnie – projekt zrealizowany przez Fundację, przeprowadzony 16–18 czerwca 2016 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W szkoleniu udział wzięli dziennikarze z następujących redakcji polskich mediów na Litwie: „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Nasza Gazeta”, „Soleczniki”, Wilnoteka, rozgłośnia radiowa „Znad Wilii”. Szkolenia zostały opracowane i przygotowane przez zespół doświadczonych trenerów. Program koncentrował się m.in. na przygotowaniu własnych artykułów na zadany temat z zastosowaniem uzgodnionych z trenerami przekazów kluczowych, opracowaniu zapowiedzi wybranego wydarzenia, opracowaniu artykułu na temat tych wydarzeń z uwzględnieniem przekazów kluczowych i przygotowaniu scenariusza debaty publicznej podczas wydarzenia.

 

Łotwa

 • Kwartalnik „Polak na Łotwie” skupia się na wydarzeniach polonijnych. Spora część publikacji dotyczy historii Polski, związanej zwłaszcza z terenami Łatgalii (dawne Inflanty Polskie);
 • Audycja radiowa „Nasz Głos” nadawana jest na IV kanale Łotewskiego Radia 1 raz w miesiącu, czas trwania audycji – 30 minut. Zawiera informacje o bieżących wydarzeniach polonijnych oraz historii związanej z Polakami na Łotwie;
 • Audycja radiowa „Polskofalówka” jest adresowana do Polaków oraz miłośników języka i kultury polskiej – mieszkańców Łotwy, w tym Łatgalii oraz regionu przygranicznego. Nadawana jest 1 raz w tygodniu o godz. 21.00–22.00 w poniedziałki, czas trwania 1 godzina;
 • Program TV „Akcenty Polskie” nadawany jest 2 razy w miesiącu, trwa 15–20 minut, za pośrednictwem internetu można oglądać audycje na całym świecie. Tematyka audycji skupia się na wydarzeniach polonijnych.

 

Mołdawia

 • Kwartalnik „Polonia Mołdawska” kierowany do środowiska polskiego na północy Mołdawii; publikuje informacje dotyczące wydarzeń polonijnych, aktualnych wiadomości z Polski, dominuje tematyka kulturalna, społeczna i sportowa;
 • Portal internetowy www.poloniamoldawska.com prezentuje aktualne wydarzenia dotyczące życia miejscowej Polonii. Na stronie zamieszczane są także bieżące informacje z Polski oraz archiwum wydań kwartalnika „Polonia Mołdawska”;
 • Audycja TV na YouTube „Polska Fala” nadawana jest 2 razy w miesiącu (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca). Czas trwania 10 min., w języku polskim, rosyjskim i rumuńskim. Nadawane są głownie wywiady z ciekawymi osobistościami. Tematyka rozmów dotyczy wydarzeń związanych z miejscowym środowiskiem polskim, historii, tradycji i kultury Polski.

 

Rosja

 • Miesięcznik „Głos znad Pregoły” to pismo społeczno-kulturalne adresowane do Polonii obwodu kaliningradzkiego oraz wszystkich zainteresowanych życiem Polaków w Kaliningradzie i całym obwodzie. Przedstawia najnowsze wydarzenia wśród tamtejszych Polaków oraz aktualne wydarzenia w Polsce;
 • Miesięcznik „Gazeta Petersburska” pismo o tematyce historycznej, kulturalnej i edukacyjnej, wydawane od 1998 roku, w językach polskim i rosyjskim;
 • Kwartalnik „Wiadomości Polskie” pismo poświęcone życiu polonijnemu, historii Polaków w Rosji, polskim tradycjom. Publikuje informacje dot. aktualnych wydarzeń, jak również twórczość literacką czytelników;
 • Kwartalnik „Nasz Kraj” to magazyn o charakterze historycznym, ukazuje się od 1999 r, skupia się na historii Polaków i Kościoła katolickiego w Rosji;
 • Kwartalnik „Polonia Kaukaska” ukazuje się w języku polskim i rosyjskim. Tematyka kwartalnika dotyczy wydarzeń związanych z miejscowym środowiskiem polskim, prezentuje historię, tradycje i kulturę Polski;
 • Program radiowy „Polonia Minusińska – Rodacy” nadawany jest 1 raz w miesiącu, czas trwania 10–20 minut. Emisja audycji trwa od 2000 r. Radio zostało założone w celu zachowania, rozwoju języka polskiego i kultury oraz polskich tradycji narodowych w Południowej części Syberii. Audycje poświęcone są działaniom kulturalno-oświatowym i naukowym Polonii, a także historii i kulturze Polski;
 • Portal www.rodacynasyberii.pl został utworzony w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, prowadzony jest w języku polskim i rosyjskim, umożliwia dotarcie do istotnych informacji, zwłaszcza osobom mlodym.

 

Słowacja

 • Miesięcznik „Monitor Polonijny” publikuje informacje ze świata kultury, polityki, z życia polonii słowackiej, artykuły dotyczące historii Polski. Ma stałe rubryki (również dla dzieci): „Wywiad miesiąca”, „Z naszego podwórka”, „Między nami dzieciakami”, „Okienko językowe”, „Bliżej polskiej książki”, „Czułym uchem”;
  Portal internetowy www.polonia.sk zamieszcza informacje z życia słowackiej Polonii, ogłoszenia zapowiadające wydarzenia kulturalne, towarzyskie, podstawowe informacje dotyczące życia na Słowacji, atrakcje turystyczne, relacje z imprez, opracowania na temat słowackiej Polonii oraz archiwum miesięcznika „Monitor Polonijny”.

 

Węgry

 • Kwartalnik „Quo Vadis” jest magazynem o tematyce religijnej i historycznej. Na stronach publikowane są także informacje kulturalne, bieżący kalendarz wydarzeń dotyczący życia polskiej diaspory na Węgrzech.