O Fundacji

Cele programowe

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Do zadań fundacji należy:

  • podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego;
  • promocji polskiej kultury i tradycji narodowych;
  • poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski;
  • pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków;
  • angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:

  • państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
  • projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp.

 

Rada Fundacji

1. Jan Dziedziczak | Przewodniczący Rady
2. Janina Sagatowska | Wiceprzewodnicząca Rady
3.  Alicja Olechowska | Członek Prezydium
4. Bogumiła Berdychowska | Członek Prezydium
5. Michał Dworczyk
6. Adam Kwiatkowski
7. Krystyna Lachowicz
8. Jan Malicki
9. Bogusław Nizieński
10. Paweł Orłowski
11. Maria Przełomiec
12. Ks. Zbigniew Stefaniak
13. Jerzy Targalski
14. Jan Żaryn

 

Zarząd Fundacji

1. Mikołaj Falkowski  Prezes Zarządu Fundacji m.falkowski@pol.org.pl +48 22 628 55 57
2. Ewa Ziółkowska  Wiceprezes Zarządu Fundacji  e.ziolkowska@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
3. Eliza Dzwonkiewicz  Członek Zarządu Fundacji e.dzwonkiewicz@pol.org.pl  +48 22 628 55 57

 

Zespół Fundacji

1. Patrycja Brzozowa Biuro Fundacji p.brzozowa@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
2. Barbara Suska Księgowość ksiegowosc@pol.org.pl  +48 22 628 55 57 w. 113
3. Małgorzata Rybarczyk Księgowość, administracja, inwestycje m.rybarczyk@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 119
4. Katarzyna Jóźwiak Asystent Zarządu, Wschodni Fundusz Dobroczynności, pomoc charytatywna k.jozwiak@pol.org.pl +48 22 628 55 57
5. Marta Pszczółkowska Edukacja i oświata edukacja@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 107
6. Magdalena Jankowska-Majewska Aktywizacja środowisk m.jankowska@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 112
7. Małgorzata Jaglińska Media, projekty rozwojowe m.jaglinska@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 108
8. Małgorzata Aleksandrowicz Dziedzictwo kulturowe, projekty rozwojowe m.aleksandrowicz@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 110
9. Katarzyna Garncarek Kultura kultura@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 109
10. Kacper Miałkowski Administrator sieci admin@pol.org.pl

Statut fundacji